Välkommen till en ny tids ledarskap!

Välkommen till Lagercrantz Associates och andra numret av vårt nyhetsbrev Nya Ögon. Vi arbetar med executive och board search, rådgivning och management assessment. Vår verksamhet bygger på decennier av erfarenhet av komplexa uppdrag, ett omfattande nätverk och ett djupt engagemang i våra uppdrag.

I Nya Ögon 2 tittar vi på den allt kortare brinntiden för en VD. Och prislappen för denna kortsiktighet.

Vem sitter på min VD-stol?

VD-stolen tycks ha rull-hjul av en orsak, under 2015 försvann 10 av 25 VD:ar på Sveriges största börsföretag. De rullade på i en hastighet som vi inte sett dess like under 2000-talet. I fjol var det sju byten på toppnivån och i år har vi redan sett tungviktare som Annika Falkengren och Ronnie Leten lämna sina stolar.

Brinntiden för en VD har under de senaste åren blivit kort, bytena skapar intern osäkerhet och en extern dramatik som lätt blir kostsam. Successionen är i många fall inte så planerad som den skulle kunna vara, vilket kanske även gäller rekryteringen från allra första början. Idag sitter en börs-VD maximalt 3-4 år och byten efter ett enda år är långt ifrån unikt. Handelsbankens ordförande ångrade utnämningen av Frank Vang-Jensen som rullades ut medan Anders Bouvin gjorde entré.

Man kan undra vem som vill bli anställd VD i dessa dagar? När osäkerheten blir allt större medan vurmen för entreprenörskap och driften att starta eget växer bland unga VD-ämnen. Man kan även fundera på prislappen för aktieägare när dessa skiften kommer allt oftare på ledningsnivå.

Det finns flera orsaker till att rullhjulen snurrar allt fortare. Jämfört med bara några år sedan har en VD ökad press från sina ägare, marknad och media. En otåligare värld mot en chef som inte levererar, som dyker upp i tveksamma mediasammanhang, som fastnar i gamla modeller och beteenden. Kanske har rekryteringsprocessen inte hanterats optimalt eller för få kandidater har screenats. Eller har bara för många low hanging fruits plockats...

Lägg därtill att ett VD-byte är en väldigt ovanlig uppgift för en styrelseordförande. I genomsnitt sker det ett enda VD-byte för en ordförande under dennes ordförandeperiod. Rutin i frågan saknas därmed ofta.

Och adderar man digitaliseringens utmaningar samt alla nya och omfattande regelverk för börsnoterade bolag så har du en helt ny kravspec för VD:ar som inte ska rulla ut i förtid.

Att hålla jämna steg med en förenderlig värld.

img1.jpg

1 - Kontroll och framförhållning är A och O. Vi ser en tydlig trend mot årliga VD-utvärderingar. De är en effektiv försäkring för ett hållbart ledarskap och minskar såväl intern som extern oro.

    

    

2 - 93 % av Nordens börsstyrelser upplever att successionsplaneringen är otillfredställande. Samtidigt kommer frågan upp som en av de fyra viktigaste som styrelsen har på sin agenda. Håll frågan levande i styrelsen – en dag behöver den sitt svar.

3 - Överväg att skrota den årliga strategidagen med efterföljande middag. Allt flera av våra kunder har upp till 4 strategidagar per år för att möta en allt mer föränderlig och komplex värld.

   

   

4 - 55 % av Nordens VD:ar upplever att de inte får tillräckligt stöd från sin styrelse. Sätt därför tydliga strategimål och operativa arbetsgrupper (med extern kompetens om det behövs) som tillsammans blir ett regelbundet stöd till VD och ledningsgrupp.

         

         

5 - Stresstesta ledningsteamet. Lagercrantz Associates har mångårig erfarenhet av VD-rekrytering och utvärderingar av såväl VD:ar som ledningsgrupper och enskilda medarbetare. Teamets sammansättning och samspel ställs mot de utmaningar som organisationen står inför.

Nya ögon på ledarskap relaterat till aktieägarvärde

Carls image

Kort om oss på Lagercrantz Associates

Det sägs att världens totala kunskap dubbleras var tredje år. Att styra ett företag i denna omsättningshastighet ställer onekligen krav på den utvalde. I takt med förändringarna förändras även kravprofilen på svenska företags styrelser och ledningar.

Hur hanterar dagens ledare de allt snabbare omställningarna, som tex omfattande regelverk, digitalisering, förändrade köpbeteenden, media, miljöfrågor? Förändringens pris läser vi om på näringslivssidorna. VD och styrelseordföranden lever ett kortare liv och felrekryteringar kostar företag och aktieägare stora pengar.

Lagercrantz Associates startades 2012 med nya ögon på ledarskap, governance, hållbara rekryteringar och styrelseutveckling. Vi har många års erfarenhet, unikt kontaktnät, faktabaserade utvärderingsverktyg av ledarskap och styrelser samt en djup förståelse av aktieägarperspektivet.

Lagercrantz Associates erbjuder fyra tjänster:

  1. Rekrytering av ledare.
  2. Rekrytering av styrelsemedlemmar.
  3. Utvärdering av styrelsearbete.
  4. Utvärdering av ledningsgrupper

Tillsammans har detta byggt Lagercrantz Associates - ett kondenserat, personligt företag för ledarrekrytering och styrelseutveckling, med en högre karat av kunskap hos våra enskilda medarbetare och en gemensam passion för att finna och utveckla den nya tidens ledare och styrkraft.